Wie zijn wij? 

De Groenlose Hengelsportvereniging (GHV) is opgericht op 10 juni 1938 met als voornaamste doel het gezamenlijk beoefenen van de hengelsport en het verbeteren van de visstand. De Groenlose Gracht is het thuiswater en de GHV heeft sinds 1938 onafgebroken het visrecht in de Groenlose gracht. Om in de Grolse Gracht te mogen vissen moet men lid zijn van de GHV. Door het aanschaffen van de visakte is men tevens lid van de GHV. 

logo.gif

Bloeiende vereniging 

De GHV is een bloeiende vereniging met ongeveer 450 leden, waarvan een kleine 100 jeugdleden. Jaarlijks worden vele viswedstrijden georganiseerd waaraan ontzettend veel vissers deelnemen. Tweemaal per jaar ontvangen de leden het clubblad Rondum Grolle dat voorziet in een grote behoefte. In 2003 is het prachtige jubileumboek verschenen dat als titel heeft meegekregen:De Grolse gracht, Van verdedigingswerk tot viswater. Hierin wordt de geschiedenis beschreven van de Grolse gracht en de GHV in het bijzonder.

Actieve vereniging 

Naast een bloeiende vereniging is de GHV ook een actieve vereniging.Door de jaren heen heeft de GHV veel georganiseerd, met name voor de Jeugd. In ons oude clubgebouw werden regelmatig bijeenkomsten voor de jeugd gehouden, ook werden er lezingen gehouden door bekende Nederlandse topvisser.Daarnaast heeft de GHV met grote regelmaat schoonmaakactie´s gehouden en is de GHV ook mede verantwoordelijk dat de Grolse Gracht in 2006 uitgebaggerd is. Zie hier een aantal krantenartikelen uit het archief van de GHV   

gracht-uitbaggeren.jpgUitbaggeren Grolse Gracht 

In 2006 is het zuidelijke gelegen gedeelte van de gracht gebaggerd. Dit was echt nodig, want op sommige stukken stond maar een halve meter water en was het helemaal dichtgegroeid met pompbladeren. In maart 2006 is er een begin gemaakt en medio mei waren de werkzaamheden klaar. Om (praktisch) de hele Gracht kan nu weer goed gevist worden. Wat de toekomst ons gaat brengen is nog niet met 100 % te zeggen, maar het schijnt dat de gracht weer groter gaat worden. Dit betekend dus meer viswater / visplezier. We zullen u op onze site op de hoogte houden. 

Reconstructiegracht-reconstructie.jpg

In september 2007 is een begin gemaakt aan de reconstructie van de Maliebaan (Scherpenberg bolwerk), hierdoor kreeg de GHV een extra aantal visplekken erbij waardoor we de komende jaren onze Open wedstrijden kunnen uitbreiden naar 115 personen.