Reglement

 • Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven.
 • Er mag gevist worden met elke willekeurige gewone hengel (mits recht vooruit) )ongeacht lengte voorzien van een enkelvoudige haak.
 • De plaatsnummers worden een uur voor aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt, voor deze tijd is het niet toegestaan zich naar de waterkant te begeven. Deelnemers dienen minimaal 1 uur minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn!
 • Deelnemen op eigen risico, net als het gebruik van een katapult (wettelijk verboden).
 • Het gebruik van vlonders is toegestaan, indien de voorkant hiervan bij de aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht
 • De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met zijn plaatsnummer op de hem/haar uitgereikte deelnemerskaart. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van het plaatsnummer. De deelnemer dient zoveel mogelijk recht vooruit te vissen.
 • De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en na mogelijk enige tijd te hervatten.
 • Indien minimaal 50% van de wedstrijdduuris gevist, is de wedstrijd geldig. Afgelaste wedstrijden worden niet ingehaald.
 • Aas en voer zijn vrij, behoudens het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden, aardappel en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd. Het aas/voer dient uit natuurlijke producten te bestaan; producten die van oorsprong van metaal zijn, zijn verboden.
 • Er wordt gevist op gewicht, alle gevangen vis telt mee voor de eindscore; snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
 • Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas, evenals ander afval, niet in het water worden gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van diskwalificatie.
 • De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en in laatste instantie het bestuur van GHV.
 
arrow_upward